You are currently viewing Okresowe badania sportowe

Okresowe badania sportowe

Cykliczna kontrola stanu zdrowia zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży trenujących różne dyscypliny jest istotną kwestią. W ramach medycyny sportowej wykonuje się różnorodne badania mające na celu orzeczenie o kwalifikacji względem uprawiania danego sportu oraz wykluczenie i rozpoznanie ewentualnych przeciwwskazań uniemożliwiających treningi.

Co obejmują okresowe badania sportowe dla dzieci?

Zgodnie z wydanym w 2019 roku rozporządzaniem Ministra Zdrowia, zakres badań, dla dzieci oraz młodzieży do 23 roku życia obejmuje następujące elementy:

  • – ogólne badanie lekarskie,
  • – kontrolę stomatologiczną,
  • – kontrolę ortopedyczną,
  • – przesiewowe badanie wzroku,
  • – pomiary antropometryczne, ‌
  • – wykonanie EKG wraz z opisem,
  • – badanie ogólne moczu,
  • – morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym,
  • – stężenie glukozy w surowicy krwi obwodowej.

Niekiedy liczba badań zależna jest od danej dyscypliny. Przeprowadzane badania i testy mają pomóc w wystawieniu przez lekarza sportowego zaświadczenie o możliwości treningu, zaś w przypadku nieścisłości, odchyleń bądź wątpliwość, lekarz medycyny sportowej kieruje na dodatkowe wizyty do specjalistów np. okulisty.

W sytuacji uzyskania zaświadczenia wyznacza się kolejne wizyty okresowe, które odbywają się najczęściej co 12 miesięcy, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Okresowe badania a przynależność dziecka do klubu sportowego

W przypadku, gdy Twoja pociecha należy do akademii sportowej, wymagane są okresowe wizyty u lekarza. Z kolei, jeśli dopiero planujesz zapisać dziecko, to najpierw niezbędne będą badanie wstępne. Na wizytę u lekarza medycyny sportowej warto również zabrać książeczkę zdrowia dziecka.

W związku z nowelizacją, zaświadczenie okresowe (w przypadku dzieci do 19 roku życia) może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie tego typu wizyty mogą być wykonane zarówno bezpłatnie, jak i prywatnie.

Zaświadczenia są wypisywanie jedynie dzieciom i młodzieży, które nie mają przeciwwskazań, wykluczających ich z możliwości trenowania danej dyscypliny.

Dodaj komentarz